กลับ

หุ้นยั่งยืน

30 ธันวาคม 2563

หุ้นยั่งยืน
ชื่อรางวัล:

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 124 บริษัท ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย