ชื่อย่อหุ้น : SPI อัพเดทล่าสุด
65.00 THB ราคาล่าสุด
- (-%) เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
0 มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
- ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
60.00 - 73.25 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์