ชื่อย่อหุ้น : SPI อัพเดทล่าสุด
64.25 THB ราคาล่าสุด
- (-%) เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
0 มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
- ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
58.25 - 70.50 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์