กลับ

CSR-DIW Continuous Award 2559

13 มิถุนายน 2559

CSR-DIW Continuous Award 2559
คําอธิบาย:

บริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2559 จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน