กลับ

เครือสหพัฒน์ จับมือพันธมิตรระดับโลกด้านพลังงาน พัฒนาสวนอุตสาหกรรมอัจฉริยะที่มีโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Micro grid) ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย เป็นการร่วมมือระหว่าง Saha Group, GE, และ Impact Solar

27 มิถุนายน 2562

ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในนามของเครือสหพัฒน์ ได้ร่วมกับ บริษัท เจนเนอรัล อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ คอมปานี อิงค์ (“GE Thailand”) บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด และบริษัท อิมแพค อิเลคตรอนส์ จำกัด ได้ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีพลังงานในการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมให้เป็นสวนอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Park) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ให้มีระบบโครงข่ายไฟฟ้าไมโครกริด (Micro Grid) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยมี นายวิชัย กุลสมภพ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายโกวิทย์ คันธาภัสระ (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท เจนเนอรัล อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ คอมปานี อิงค์ (“GE Thailand”) นางสาวภราไดย สืบมา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการ บริษัท อิมแพค อิเลคตรอนส์ จำกัด และ นายสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด ร่วมลงนาม โดยได้รับเกียรติจาก นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเครือสหพัฒน์ และ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง (ที่ 3 จากขวา) กรรมการกำกับกิจการพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นในงานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 23 ณ ไบเทค บางนา

“เนื่องจากความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารพลังงาน เอื้อให้เกิดโอกาสในการพัฒนาสมาร์ทกริด หรือระบบปฏิบัติการไฟฟ้าอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริง เครือสหพัฒน์จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรโดยเฉพาะ GE Thailand บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด และ บริษัท อิมแพค อิเลคตรอนส์ จำกัด  ในการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ให้เป็นสวนอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Park)” คุณวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าว

ระบบสายส่งพลังงานที่ไม่เหมือนใครของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์และเทคโนโลยีดิจิทัลของ GE จะทำให้เกิดต้นแบบการแลกเปลี่ยนพลังงานอัจฉริยะจากแหล่งพลังงานต่างๆ ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าของ  บริษัท สหโคเจน จำกัด (มหาชน) โซล่าร์รูฟท็อปของบริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า   การพัฒนาสมาร์ทกริดนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารพลังงานสำหรับลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

บริษัท อิมแพ็ค โซลาร์ จำกัด เป็นบริษัทเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่ให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบ Private PPA จากการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อบ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการพลังงานสะอาดและราคาประหยัดแก่ลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ที่มีความสนใจผ่านการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อบและระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานพร้อมเชื่อมต่อระบบกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนพลังงานแบบดิจิทัล บริษัท อิมแพ็ค โซลาร์ จำกัด  มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการให้บริการติดตั้ง โซล่าร์รูฟท็อบครบวงจรให้แก่ ลูกค้าหลายราย อาทิ  ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ห้องเย็นของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคลังสินค้าของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ในปี 2561 ได้เริ่มติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อบ ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา โดยได้รับการสนับสนุนจาก JCM (Joint Crediting Mechanism) โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม รัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก

“เรามีความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา อาทิ ระบบการกักเก็บพลังงาน (energy storage system) สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV charging station) และพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารการใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณค่าสูงสุดต่อลูกค้าผ่านการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลก” คุณสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด – กล่าว

ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ให้เป็นพื้นที่นำร่องการใช้ระบบแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่แบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer energy exchange) ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) หรือการใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ดังนั้น GE จึงเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมในการให้บริการด้านเทคโนโลยี เนื่องจากมีชื่อเสียงและความชำนาญมาเป็นระยะเวลานานกว่า 100 ปี โดยเฉพาะการบริหารระบบพลังงานซึ่งครอบคลุมการจัดส่งไฟฟ้ามากกว่า 90% ทั่วโลก นอกจากนี้ GE ยังเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าสมัยใหม่ผ่านเทคโนโลยีระบบเชื่อมต่อดิจิทัลซึ่งเชื่อมต่อห่วงโซ่พลังงาน (energy value chain) ตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าตลอดจนถึงการกระจายไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับบริการ

คุณโกวิทย์ คันธาภัสระ ประธานกรรมการ บริษัท เจนเนอรัล อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ คอมปานี อิงค์ กล่าวว่า “กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับเครือสหพัฒน์ในการร่วมกันพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์สู่ระบบไฟฟ้าดิจิทัจ (innovative digital platform) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของ GE ความร่วมมือนี้จะสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบแรกที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจะก่อให้เกิดโอกาสที่ดีแก่ประเทศไทยผ่านการจัดการพลังงานที่สะอาดขึ้น มีความยั่งยืน มีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุน พวกเราที่ GE มีความยินดีที่จะทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีร่วมกับพันธมิตร”

เครือสหพัฒน์เชื่อว่าความร่วมมือกับ GE ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานระดับโลกจะช่วยสร้างให้เกิดแพลตฟอร์มทางพลังงานที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบของ GE และระบบไฟฟ้าอื่นๆ ได้อย่างดี ซึ่งในอนาคตจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกราย

คุณวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าว

“เครือสหพัฒน์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ในด้านการประหยัดต้นทุนพลังงาน สร้างความยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมพลังงานสะอาด ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย”