กลับ

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และอีก 11 บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน 'นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 11'

28 มิถุนายน 2562

ในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 23 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และอีก 11 บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 11” เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ได้มีโอกาสพบกับ นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสื่อมวลชน เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ การดำเนินงาน มุมมองเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในกลุ่ม ตลอดจนการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่จากบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ทั้งนี้ กลุ่มสหพัฒน์ยังคงมองไปข้างหน้าที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงนวัตกรรมไปสู่ผู้บริโภคที่ให้การตอบรับอย่างดีตลอดมา

รับชมเทปบันทึกภาพ https://www.set.or.th/streaming/#/vdo/2259?title=Opp%20Day