กลับ

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลระดับนานาชาติ 'BEST THAILAND DEAL' จากนิตยสารชั้นนำ 'Finance Asia'

31 มกราคม 2561

'ขอแสดงความยินดี กับ คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ และ คุณวิชัย กุลสมภพ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในการได้รับรางวัล FinanceAsia : Achievement Award 2017 Best Thailand Deal ซึ่งจัดขึ้นที่ฮ่องกง เมื่อวันที่ 31 มค.2561 ที่ผ่านมา

จากการควบรวมกิจการ และปรับโครงสร้างธุรกิจอาหารในเครือสหพัฒน์ มูลค่าราว 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 9.2 หมื่นล้านบาท นำโดย SPI ได้นำความสำเร็จโกอินเตอร์คว้ารางวัล Achievement Awards 2017 จาก Finance Asia นิตยสารชั้นนำระดับภูมิภาคด้านตลาดทุนและตลาดเงิน โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัดและ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จํากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายของธุรกรรมครั้งนี้

การทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด (PH) ซึ่งประกอบธุรกิจหลัก คือ การถือหุ้นในธุรกิจอาหารในเครือสหพัฒน์ และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (PR) และ บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (PB) รวมถึงการควบรวมกิจการ ระหว่าง บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (จำกัด) (มหาชน) (TF) และบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (PR) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ SPI โดยช่วยบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยการเพิ่มการกระจายความเสี่ยงด้านการลงทุนของ SPI ไปยังธุรกิจอาหาร ที่เป็นธุรกิจที่มีความผันผวนค่อนข้างต่ำ และยังเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้นำในธุรกิจอาหารที่มีผลประกอบการที่มั่นคงและมีศักยภาพในการเติบโต โดย TF, PR และ PB เป็นผู้นำในธุรกิจบะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 นอกจากนี้ ยังมีโอกาสในการได้รับผลประโยชน์จากการควบรวมบริษัทระหว่าง TF และ PR ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการรวมธุรกิจ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสเติบโตในอนาคต รวมทั้งส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่เติบโตขึ้นอย่างชัดเจน'