กลับ

เปิดตัวสัญลักษณ์โครงการ Eco Industrial Town

12 กันยายน 2560

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้เปิดตัวสัญลักษณ์โครงการ Eco Industrial Town ซึ่งมีความหมายสื่อถึงความสดชื่น ความสุขผ่านทางแววตาและรอยยิ้มของตัวการ์ตูน โดยสัญลักษณ์นี้จะมีตราโลโก้ของโครงการฯติดอยู่ ซึ่งถ้าตราโลโก้นี้มีความสว่างไสวจะบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมที่ดีไร้มลพิษ แต่ถ้าหากตราโลโก้ของโครงการฯมีความหม่นหมองจะบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ พร้อมทั้งยังมีผีเสื้อบินอยู่รอบๆแสดงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนในสวนอุตสาหกรรม