กลับ

SPI ได้รับรางวัล Investors' Choice Awards 2016

27 กรกฎาคม 2559

'SPI ได้รับรางวัล Investors’ Choice Awards 2016 จากการได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เต็ม 100% ต่อเนื่องกัน 8 ปีซ้อน

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) โดยนางจันทรา บูรณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รับรางวัล “Investors’ Choice Award” ประจำปี 2559 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 100 คะแนนเต็มอย่างต่อเนื่องกัน 8 ปี นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา สะท้อนให้เห็นว่า SPI เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งทำให้ SPI ได้รับการยอมรับจาก ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย'