กลับ

สัมมนาเรื่องการสร้างแบรนด์ หัวข้อ Brand Power Created by Packaging Design

16 กุมภาพันธ์ 2559

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จัดสัมมนา เรื่องการสร้างแบรนด์ หัวข้อ 'Brand Power Created by Packaging Design' โดยคุณ Fumi Sasada ประธาน บริษัท Bravis International จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องหมายการค้า และบรรจุภัณฑ์ให้กับแบรนด์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น และ คุณนภนีรา รักษาสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท Yindee Design จำกัด ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์ และกลยุทธ์ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่สนใจสร้างแบรนด์ และพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า/บริการ ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ ห้องชฎา บอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมบางกอกชฎา ให้แก่บริษัทในเครือสหพัฒน์ และนักธุรกิจที่ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย