กลับ

หุ้นยั่งยืน

29 ธันวาคม 2562

หุ้นยั่งยืน
คําอธิบาย:

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 98 บริษัท ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย