กลับ

ISO 50001:2011

06 มีนาคม 2559

ISO 50001:2011
คําอธิบาย:

บริษัทได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอว่ามีการจัดการพลังงานของระบบผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ตามมาตรฐาน ISO 50001:2011