กลับ

งาน 'นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 10'

29 มิถุนายน 2561

ในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 22 บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งและอีก 12 บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ได้ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน 'นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 10' เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 9.45-12.00 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ได้มีโอกาสพบกับ นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ การดำเนินงาน มุมมองเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในกลุ่ม ตลอดจนการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่จากบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ในงานสหแฟร์ครั้งที่ 22 นี้ และกลุ่มสหพัฒน์ยังคงมองไปข้างหน้าที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงนวัตกรรมไปออกสู่ผู้บริโภคที่ให้การตอบรับอย่างดีตลอดมา