กลับ

ประชุมเปิดตัวโครงการ Eco Industrial Town

17 สิงหาคม 2560

นายชูโต จิระคุณากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นประธานโครงการ และคุณจักรชัย จันทร์นิ่มผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสาธารณูปโภค(วิชาการ) ซึ่งเป็นรองประธานโครงการ ได้นำนโยบายของโครงการ Eco Industrial Town ที่เข้าร่วมกับกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชี้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ SPI รับทราบร่วมกัน พร้อมทั้งแนวทางในการดำเนินการโครงการ Eco Industrial Town ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประกาศเป็นพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต่อไป จัดประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง โครงการศรีราชา