กลับ

โครงการสร้างเครือข่ายระดับผู้นำรัฐและเอกชนไทย-กัมพูชา

28 พฤษภาคม 2559

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาและกระทรวงท่องเที่ยวกัมพูชา จัดเวทีพบนักธุรกิจระหว่าง2ประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายธุรกิจ อันเป็นช่องทางในการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการค้าและการลงทุน เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พ.ค. 2559 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานและนาย Pan Sorasak รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาและนาย Hun Many สส.และประธานสหภาพสมาพันธ์เยาวชนกัมพูชา ลูกชายและทายาททางการเมืองของสมเด็จฯ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และนาย Thong Khon รัฐมนตรีการกระทรวงท่องเที่ยว พร้อมทั้งภาคเอกชนชั้นนำ รวมทั้งสิ้น 110 คน บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) โดยคุณทนงชัย จงปิยวรางค์และ ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร จัดแสดงสินค้าและธุรกิจบริการ โดยเน้นการจำหน่ายผ่าน Virtual Store